عصرونه

گریه چرا فتح را آرزو کنید .


پر از روزهای خوب و سخت ، نقش اصلی خوبهایش تو بودی . 

+ دوشنبه 20 بهمن1393 ........ عصرونه |دیگر چه یک دقیقه چه دهها ساعت ، قطار رفته یا طیاره پریده ، برای ادمها دیر نکنید . 

+ یکشنبه 19 بهمن1393 ........ عصرونه |احتراما

همان حمایت های قبلی شما ما را کافی است !!!

 

+ یکشنبه 19 بهمن1393 ........ عصرونه | که دستی بیاید و دستگیری کند و تو خودت دست یاری کننده را بگیری !!!!

+ یکشنبه 19 بهمن1393 ........ عصرونه |با همسالان مادرم ، 

چقدر بی دغدغه ، بی الایش ، با محبت ، ارام و صبورند  .

در مقابل ما : 

پر از استرس ، نگرانی ، فشارهای عصبی ، بی قرار و کم تحمل هستیم !!!!

+ یکشنبه 19 بهمن1393 ........ عصرونه |سالها از امدنت نگران بودم و حالا از دیر امدنت دارد جانم به لبم میرسد .

+ یکشنبه 19 بهمن1393 ........ عصرونه |همه چی معمولی میشود ، یک چیزی غیر معمولی میشود: "تنهایی"

+ شنبه 18 بهمن1393 ........ عصرونه |من توی شرایط اون نبودم ، پس نظری هم در مورد کاری که انجام داده ندارم !

+ شنبه 18 بهمن1393 ........ عصرونه |انچه را كه من ميخواستم بسيار اندک ، و انچه او عطا فرمود بسيار زیاد .

+ جمعه 12 دی1393 ........ عصرونه |آمدن و رفتن ها را ، 

مهم ماندن هاست .

+ پنجشنبه 4 دی1393 ........ عصرونه |

صفحه اصلي
درباره من


ماهنامه وبلاگ

Categories

آزاد
معرفی سایت
من و محل کارم ( ادارانه)
من و ايكيو


لينکدوني
امار

******************

   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   >>

******************