عصرونه

گریه چرا فتح را آرزو کنید .


و کتاب هنر شفاف اندیشیدن ! 

جالب ولی بعضی جاهاش خیلی گیج کننده بود .

+ دوشنبه ۱۱ آبان۱۳۹۴ ........ عصرونه |کاش چشم تو همان چیزی باشد که به ان مینگری !!!

+ چهارشنبه ۲۴ تیر۱۳۹۴ ........ عصرونه |وقتی کالای خارجی میخرید چطور انتظار دارید فرزندان مهندس تان در ایران کاری داشته باشند  !!!!!

+ یکشنبه ۲۱ تیر۱۳۹۴ ........ عصرونه |پند آموز را بخونید .

+ یکشنبه ۲۱ تیر۱۳۹۴ ........ عصرونه |شبیه سازی   ، خودتون ببینید . 

+ شنبه ۲۰ تیر۱۳۹۴ ........ عصرونه |

صفحه اصلي
درباره من


ماهنامه وبلاگ

Categories

آزاد
معرفی سایت
من و محل کارم ( ادارانه)


لينکدوني
امار

******************

   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   >>

******************